Tekstinhoud bewerken

Wanneer u een tekstobject maakt, verschijnt dit object met een voorbeeldtekst in de lay-out. Volg deze procedures om de voorbeeldtekst te vervangen door uw eigen tekst.

Het bewerken van een standaardtekstobject verschilt enigszins van het bewerken van Smart objects.

Ga als volgt te werk om een standaard tekstobject te bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken

Het bewerken van de tekst in een smart object kan op twee manieren gebeuren, al naargelang het type smart object dat u bewerkt. Sommige Smart objects hebben een interne tekstbewerker, andere maken gebruik van een eigen inhoudsspecifieke tekstbewerker.

U kunt de volgende smart objects intern bewerken:

U kunt de volgende smart objects in een inhoudsspecifieke tekstbewerker bewerken:

Ga als volgt te werk om smart object-tekst intern te bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken

Ga als volgt te werk om een smart object-tekst in een inhoudsspecifieke tekstbewerker te bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken

Ga als volgt te werk om een hoofdstuklijst, tracklijst of bestands-/mappenlijst te bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Opmerking: Als u de lijst met Smart objects automatisch hebt laten invullen, wordt deze vanaf uw schijf met informatie gevuld en staat er onder aan de lijst een plaatsaanduidingstekstlijn.
4
Optioneel: Herhaal eventueel stap 2 en 3 om meer tekstrijen toe te voegen.
5
Optioneel: Als u een lijst met hoofdstuktitels of tracktitels bewerkt, kunt u een van de volgende stappen uitvoeren:
Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Schakel het selectievakje Trackduur weergeven in om het veld Duur te vullen met de speeltijd van elke track, of klik erop om het veld Duur te wissen (alleen audioprojecten).
Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Schakel het selectievakje Duur van hoofdstuk weergeven in om het veld Duur te vullen met de speeltijd van elke track, of klik erop om het veld Duur te wissen (alleen videoprojecten).
Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Als u een lijst met hoofdstuktitels of tracktitels bewerkt, drukt u op de toets Tab om tekst in het veld Duur in te voeren of te bewerken.
6
Optioneel: U kunt de vervolgkeuzelijsten en selectievakjes gebruiken om een lettertype, tekengrootte en teksteffecten te selecteren (zie Tekst opmaken voor meer informatie).
7
Optioneel: U kunt de vervolgkeuzelijsten Teksteffecten, selectievakjes en schuifregelaars gebruiken om de teksteffecteigenschappen, zoals kleur, schaduw en rand te wijzigen (zie Tekst opmaken voor meer informatie).
8

U bewerkt als volgt een datumobject:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
3

Ga als volgt te werk om een object Nummer overkoepelende schijf te bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Opmerking: wanneer u het project opslaat, wordt de getalnotatie opgeslagen. Wanneer u het project dan opent, wordt de opgeslagen indeling weergegeven.

Een serienummer bewerken:

Label Creator bullet 15pt square Tekstinhoud bewerken
Opmerking: wanneer u het project opslaat, worden het laatst afgedrukte serienummer en de verhoging opgeslagen. Als u het project weer opent, wordt het opgeslagen nummer en de stapsgewijze verhoging weergegeven. U kunt vervolgens doorgaan met het afdrukken van op volgorde genummerde labels en dezelfde stapsgewijze verhoging gebruiken, of op Opnieuw instellen klikken om ze te wissen.
Zie ook: 

Tekstinhoud bewerken