Tekst opmaken

Voer de volgende procedures uit om het lettertype, de grootte, de kleur en andere teksteigenschappen te wijzigen.

Voor het opmaken van tekst gebruikt u de werkbalk of het dialoogvenster Teksteigenschappen. Het dialoogvenster Teksteigenschappen bevat dezelfde opmaakfuncties als de werkbalk en daarnaast nog enkele uitgebreide opmaakopties.

U maakt tekst als volgt op:

Label Creator lc workingwithtext.4.3.1 Tekst opmaken
Label Creator bullet 15pt square Tekst opmaken
Klik met de rechtermuisknop op de tekst en selecteer Eigenschappen om het dialoogvenster Teksteigenschappen te openen.

Voer één van de volgende bewerkingen uit om effecten toe te passen:

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Selecteer het vakje voor Vet, Cursief of Onderstrepen.

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Schakel het selectievakje in voor Schaduw, Tekstkleur, Vulkleur of Transparantie.

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Schakel het selectievakje in voor Rechte tekst, Gebogen tekst of Tekstroom.

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Schakel het selectievakje in voor Links uitlijnen, Rechts uitlijnen of Tekst centreren.

U laat tekst als volgt draaien:

Ga als volgt te werk om driedimensionale teksteffecten toe te passen:

3
Klik op Contourkleur en kies een kleur.
4
Klik op Opvulkleur, kies een kleur en gebruik vervolgens de schuifregelaar om het transparantieniveau in te stellen.
5
Klik op Randkleur en kies een kleur. Gebruik de schuifregelaar om het transparantieniveau in te stellen en klik vervolgens op Dikte om de dikte van de rand te kiezen.

De opmaak toepassen op alle tekst in de lay-out:

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Selecteer het vakje Het huidige lettertype op alle tekstobjecten toepassen.

U wijzigt de tekst als volgt:

Label Creator bullet 16pt circle Tekst opmaken

Klik op de knop Tekst bewerken en typ vervolgens de nieuwe tekst.

Zie ook: 

Tekst opmaken