Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

U kunt de volgende eigenschappen voor grafische objecten instellen:

Label Creator bullet 16pt circle Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

Opvulkleur slaat op de achtergrondkleur van het object.

Label Creator bullet 16pt circle Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

Opvuldoorzichtigheid slaat op de opaciteit van het object.

Label Creator bullet 16pt circle Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

Lijnkleur slaat op de kleur van de lijnen en stippen in de rand van het object.

Label Creator bullet 16pt circle Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

Lijndoorzichtigheid slaat op de opaciteit van de lijnen in een rand.

Label Creator bullet 16pt circle Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen

Lijndikte slaat op de lijnen van de rand van een object.

Ga als volgt te werk om de opvul- of lijnkleur van een grafisch object te veranderen:

2
Klik op de werkbalk op Opvullen of Lijnkleur.
3
Kies een kleur uit het zichtbare palet of klik op Kleuren maken om uit een groter palet te kiezen of een aangepaste kleur te maken.
4
Klik op OK om het dialoogvenster Kleur selecteren af te sluiten.

Ga als volgt te werk om de opvul- of lijntransparantie van een grafisch object te veranderen:

De lijndikte van een grafisch object wijzigen.

Zie ook: 

Het uiterlijk van grafische objecten wijzigen