Afbeeldingen zoeken voor uw project

Als er een scanner op uw computer is aangesloten, kunt u Label Creator gebruiken om afbeeldingen te scannen en rechtstreeks in uw project te importeren. U kunt afbeeldingen als grafisch object of als achtergrondobject naar uw project scannen. Volg deze procedure om een grafisch object te maken. Zie Een achtergrondkleur of -afbeelding toevoegen  voor meer informatie over het zoeken naar een afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond voor uw lay-out.

Ga als volgt te werk om een afbeelding als grafisch object in een lay-out te scannen:

2
Selecteer Afbeelding scannen in het gebied Object toevoegen.
5
Klik op Voorbeeldscan.
De voorbeeldafbeelding wordt omgeven door een kader met stippellijnen. De randen van dit kader worden ook wel bijsnijdingslijnen genoemd. Er bevinden zich kleine vierkantjes, grepen genaamd, op de hoeken en het midden van elke bijsnijdingslijn.
Als u op de grepen klikt, kunt u de randen van het kader verslepen om een gedeelte van de volledige voorbeeldafbeelding te omgeven. Het gebied binnen de stippellijnen van het kader wordt geïmporteerd, het gedeelte buiten de stippellijnen wordt verwijderd.
8
As u de bestandsindeling, resolutie of kleurmodus (kleur, grijswaarden, of zwart-wit) wilt wijzigen, klikt u op Opties. Klik voor meer informatie op Help in het dialoogvenster Scanneropties.
Tip: Als u het pad waarin de bestanden worden opgeslagen wilt wijzigen, klikt u op Bladeren, bladert u naar de gewenste map en klikt u op OK.
11
Klik op Nu importeren.
12
Klik op Gereed om Roxio Media Import te sluiten en terug te keren naar Label Creator.

Ga als volgt te werk om een gescande afbeelding naar een andere lay-out te kopiëren:

2
Kies Bewerken > Kopiëren.
4
Kies Bewerken > Plakken.
Zie ook: 

Afbeeldingen zoeken voor uw project