Tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen

Volg deze procedures om gewone tekst, vormen en afbeeldingen aan uw lay-outs toe te voegen. Zie voor informatie over het toevoegen van Smart Objects Smart Objects selecteren.

Ga als volgt te werk om een vorm of tekstobject aan een lay-out toe te voegen:

Verricht een van de volgende stappen om een afbeelding aan een lay-out toe te voegen:

Label Creator bullet 16pt circle Tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen

Kies in het gebied Objecten toevoegen Afbeelding toevoegen (of kies Toevoegen > Afbeelding > Van bestand).

Label Creator bullet 16pt circle Tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen

Kies in het gebied Objecten toevoegen Afbeelding scannen (of kies Toevoegen > Afbeelding > Scannen).

Het dialoogvenster Roxio Media Import verschijnt. Selecteer uw scanner, bekijk een voorbeeld van de afbeelding en klik vervolgens op Nu importeren om de afbeelding naar uw project te scannen. Verplaats of verander de grootte van de afbeelding in de lay-out indien nodig. Zie Afbeeldingen zoeken voor uw project voor meer informatie.

Label Creator bullet 16pt circle Tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen

Selecteer een afbeelding uit een andere toepassing en kopieer, plak of sleep deze naar het gebied Lay-out. Hier kunt u de afbeelding eventueel verplaatsen of de grootte aanpassen.

Zie ook: 

Tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen