Objecten selecteren en wissen

Kies een van de volgende manieren om een vorm of tekstobject te selecteren:

Label Creator bullet 16pt circle Objecten selecteren en wissen

Kies Bewerken > Objectkiezer, selecteer het object uit de lijst en dubbelklik of klik op Selecteren. De selectie van alle andere objecten in het gebied Lay-out wordt opgeheven en het gekozen object wordt geselecteerd.

Kies een van de volgende manieren om het achtergrondobject te selecteren:

Label Creator bullet 16pt circle Objecten selecteren en wissen

Kies Bewerken > Lay-out van achtergrond selecteren. De achtergrond wordt geselecteerd in het gebied Lay-out.

Opmerking: Kies Extra > Selectie vergrendelen om te voorkomen dat de achtergrond per ongeluk van plaats wijzigt.

Selecteer een object en gebruik een van de volgende manieren om meerdere objecten te selecteren:

Label Creator bullet 16pt circle Objecten selecteren en wissen

Druk op Ctrl alvorens een ander object te selecteren.

Label Creator bullet 16pt circle Objecten selecteren en wissen

Druk op Shift alvorens een ander object te selecteren.

Het eerste item dat u hebt geselecteerd, heeft dichte grepen. Als u de opties gebruikt om de grootte van objecten gelijk te maken of ze uit te lijnen of te centreren, past Label Creator de desbetreffende eigenschappen van het eerste object toe op alle andere geselecteerde objecten.

Ga als volgt te werk om een object uit een groep met meerdere selecties te wissen:

Label Creator bullet 16pt circle Objecten selecteren en wissen

Druk op de toets Ctrl en klik op het object om het uit de selectie te verwijderen.

U wist als volgt alle objecten:

Zie ook: 

Objecten selecteren en wissen