Een figurenindex toevoegen

Een figurenindex is een groep miniaturen die op een raster zijn gerangschikt. U kunt bijvoorbeeld een figurenindex maken als u een omslag of boekje ontwerpt voor een schijf die foto’s bevat. Het toevoegen van een figurenindex aan de omslag is een handige manier om in één oogopslag te zien welke foto’s er op de schijf staan.

Ga als volgt te werk om een figurenindex aan een lay-out toe te voegen:

1
2
Klik op Toevoegen om afbeeldingen aan de index toe te voegen.
Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u de afbeeldingsbestanden selecteert.
4
Klik op Openen.
Opmerking: Het is ook mogelijk om bestanden en mappen in een andere toepassing te selecteren en naar het gebied Afbeeldingenlijst te slepen. Indien het bestandstype niet wordt ondersteund, kunt u het bestand niet met Label Creator naar het gebied Afbeeldingslijst slepen.
5
Optioneel: U kunt een afbeeldingsbestand uit de lijst verwijderen door het bestand te selecteren en vervolgens op Verwijderen te klikken. U kunt ook alle afbeeldingen verwijderen door te klikken op Alles verwijderen.
6
Optioneel: Als u een afbeeldingsbestand in de lijst wilt verplaatsen, selecteert u het afbeeldingsbestand en klikt u één keer op Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen om het bestand één positie te verplaatsen, of klikt u net zo lang totdat het bestand zich op de gewenste plaats bevindt. U kunt tevens meerdere afbeeldingen selecteren en de hele groep verplaatsen.
Label Creator bullet 15pt square Een figurenindex toevoegen
Rijen: Hiermee stelt u het aantal rijen in.
Label Creator bullet 15pt square Een figurenindex toevoegen
Kolommen: Hiermee stelt u het aantal kolommen in.
Label Creator bullet 15pt square Een figurenindex toevoegen
Ruimte tussen miniaturen: Hiermee stelt u het aantal pixels tussen de afbeeldingen in.
8

Ga als volgt te werk om de vorm of grootte van een figurenindex te wijzigen:

Het formaat van het figurenindexobject wordt aangepast, het aantal rijen en kolommen blijft hetzelfde en de miniaturen worden groter of kleiner, al naargelang het nieuwe formaat van het object.
Het formaat van het Figurenindexobject wordt aangepast, het aantal rijen blijft hetzelfde en het aantal kolommen wordt groter of kleiner, al naargelang het nieuwe formaat van het object.
Het formaat van het Figurenindexobject wordt aangepast, het aantal kolommen blijft hetzelfde en het aantal rijen wordt groter of kleiner, al naargelang het nieuwe formaat van het object.
Opmerking: Wanneer u de bovenste of onderste handgreep sleept, moet het object groot genoeg worden gemaakt zodat er een nieuwe rij of kolom wordt toegevoegd. Er verschijnt dan een contour rondom de afbeeldingen wanneer door het vergroten nieuwe rijen of kolommen worden toegevoegd.
Zie ook: 

Een figurenindex toevoegen