De vorm en grootte van objecten wijzigen

U kunt tekstobjecten tot gebogen of rechte tekst vormen. U kunt tevens grafische objecten vormen door hun grootte aan te passen.

Ga als volgt te werk om de vorm van een tekstobject te wijzigen:

Label Creator lc workingwithobjects.3.7.1 De vorm en grootte van objecten wijzigen

U past de grootte van een object als volgt aan:

Label Creator bullet 15pt square De vorm en grootte van objecten wijzigen
Als het object een tekstobject is, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstobject en kiest u Aanpassen aan tekst. Hierdoor wordt de grootte van het object aangepast totdat het even groot is als de tekst in het object.

U kunt verschillende objecten selecteren en ze even groot maken als het laatst geselecteerde object.

Ga als volgt te werk om de grootte van meerdere objecten gelijk te maken:

1
Druk op de toets Ctrl en selecteer de objecten waarvan u de grootte wilt veranderen. Selecteer als laatste het object dat het formaat heeft dat u ook voor de andere objecten wilt gebruiken.
Label Creator lc workingwithobjects.3.7.2 De vorm en grootte van objecten wijzigen
Zie ook: 

De vorm en grootte van objecten wijzigen