Smart objects selecteren

Als standaardinstelling bevatten de lay-outs al bepaalde objecten wanneer u een nieuw project maakt. Dit zijn smart objects die Label Creator kan vullen met informatie over uw cd of dvd. Deze informatie wordt van de schijf gelezen of online verkregen. Label Creator geeft deze informatie door aan de smart objects van alle lay-outs in een project. Als u bijvoorbeeld informatie invoert in de smart object Titel in de lay-out van een schijf, krijgen alle andere lay-outs in dat project, zoals de voorkant en achterkant, deze titel.

Label Creator-lay-outs hebben de volgende smart objects:

Opmerking: Sommige smart objects verschijnen alleen in bepaalde lay-outs. Alleen de audiosjabloon heeft bijvoorbeeld het object Tracklijst.

Zie Werken met tekst en afbeeldingen voor meer informatie over het wijzigen van de inhoud van smart objects en het toepassen van opmaak.

Ga als volgt te werk om te kiezen welke smart objects in uw lay-out worden weergegeven:

1
Selecteer Smart objects weergeven/verbergen in het gebied Lay-out bewerken.
3
Opmerking: Bij het werken met uw lay-out kunt u smart objects die u niet wilt zien, verbergen door ze te selecteren en de toets Verwijderen te gebruiken. Dit werkt alleen bij smart objects. Andere objecten worden niet verborgen maar verwijderd.
Zie ook: 

Smart objects selecteren