Smart objects automatisch invullen

Label Creator kan smart objects automatisch invullen. Dit gebeurt op een van de volgende drie manieren:

Label Creator bullet 16pt circle Smart objects automatisch invullen

door informatie te gebruiken die u aan een project in een andere Roxio-component hebt toegevoegd. Dit gebeurt wanneer u een andere Roxio-component vraagt een label te maken voor uw huidige project. Label Creator haalt de informatie in dat project op en vult hiermee de smart objects.

Zie Overzicht van het werken met tekst voor meer informatie over het wijzigen van de inhoud van smart objects en het toepassen van opmaak.

U laat smart objects als volgt automatisch invullen:

Label Creator bullet 16pt circle Smart objects automatisch invullen

Selecteer Autom. laten vullen in het gebied Lay-out bewerken.

Zie ook: 

Smart objects automatisch invullen