Aangepaste stijlen maken

Indien u een lay-out of stijl hebt gewijzigd en deze later opnieuw wilt gebruiken in andere Label Creator-projecten, kunt u de objectplaatsing, de lettertypen en de achtergrond als nieuwe stijl opslaan.

U slaat een aangepaste stijl als volgt op:

1
Kies Bestand > Opslaan als stijl.
2
Als u de stijl in een ander project wilt gebruiken, klikt u in het gebied Lay-out bewerken op Stijl selecteren. Uw stijl verschijnt in de categorie Aangepast.
Zie ook: 

Aangepaste stijlen maken