Een testpagina afdrukken

Voordat u op speciaal papier afdrukt (zoals label- of omslagpapier), kunt u een testpagina afdrukken op normaal papier (zoals kopieerpapier).

Druk een testpagina af in een van de volgende situaties:

Voordat u een testpagina afdrukt, dient u te zorgen dat u het werkelijke label- of omslagpapier hebt waarop u de uiteindelijke lay-out af wilt drukken.

U drukt als volgt een testpagina af:

1
Klik op de knop Afdrukken en selecteer de lay-outs die u wilt testen.
3
Selecteer in de keuzelijst Media een van de volgende opties om het type media op te geven waarop u uw project wilt afdrukken:
De keuzelijst Papiertype wijzigt al naargelang de beschikbare opties voor het gekozen type media.
4
Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Testpagina afdrukken.
5
Plaats het testblad boven op een leeg stuk label- of omslagpapier. Lijn ze uit zodat de randen van beide stukken papier precies gelijk zijn en houd de twee bladen tegen het licht.
U kunt de kaders van het label- of omslagpapier door het testblad heen zien en zo controleren of de afgedrukte lay-out juist op het label- of omslagpapier wordt afgedrukt.
Zie ook: 

Een testpagina afdrukken