Een Label Creator-project afdrukken

Voordat u direct op een schijf of op speciaal label- of omslagpapier afdrukt, raden wij u aan uw printer uit te lijnen en een testpagina af te drukken. Zie de volgende gedeelten voor meer informatie:

Zie Labels op schijven branden met LightScribe® als u een LightScribe-ingeschakelde recorder en -schijven hebt.

U drukt als volgt uw project af:

1
Klik op Afdrukken of kies Bestand > Afdrukken.
3
Optioneel: Klik op Eigenschappen om de printerinstellingen te wijzigen, zoals de papierbron en de afdrukstand. Voor meer informatie over uw printerinstellingen, raadpleegt u de bij uw printer geleverde documentatie.
5
Optioneel: Als u een voorbeeld van een lay-out wilt bekijken, selecteert u de gewenste lay-out in de Lay-out- navigator.
6
Selecteer in de keuzelijst Media een van de volgende opties om het type media op te geven waarop u uw project wilt afdrukken:
De keuzelijst Papiertype wijzigt al naargelang de beschikbare opties voor het gekozen type media.
7
Optioneel: Afhankelijk van het type media dat u hebt gekozen in stap 6 en van de geselecteerde lay-out, kunt u een keuze maken uit de beschikbare afdrukopties. Als u bijvoorbeeld Standaardpapier als media kiest en het formaat Letter (8,5 x 11 in) als papiertype, kunt u een keuze maken uit de volgende opties:
Label Creator bullet 15pt square Een Label Creator project afdrukken
Contour schijf afdrukken: Hiermee kunt u de kern (het midden) van het label afdrukken.
Label Creator bullet 15pt square Een Label Creator project afdrukken
Middelste/hoofdlabel afdrukken: Hiermee kunt u het midden (kern) van de label afdrukken, als u een schijflabel afdrukt.
9
Optioneel: Indien uw lay-out het smart object Nummer overkoepelende schijf bevat, en het project inderdaad schijven overkoepelt, wordt het dialoogvenster Aantal exemplaren geopend. U kunt kiezen of u alle pagina’s of een paginabereik wilt afdrukken.
10
Optioneel: Als u een afdrukvoorkeur wilt instellen (bijvoorbeeld een uitvloeiwaarde voor een afbeelding zodat de afbeelding over de grenzen van het afdrukgebied gaat). Klik hiervoor op Voorkeuren.
Klik voor meer informatie op Help in het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren.
11
Optioneel: Indien uw afdrukken niet correct worden afgedrukt op het papier, moet u de printer kalibreren. Klik hiervoor op Kalibreren. Zie De uitlijning van de printer aanpassen voor meer informatie.
12
Optioneel: Als u er zeker van wilt zijn dat uw projecten correct op het papier worden uitgelijnd, kunt u een testpagina afdrukken voordat u het gehele project afdrukt. Klik hiervoor op Testpagina afdrukken.
13
Klik op OK om het afdrukken te starten.
Zie ook: 

Een Label Creator-project afdrukken