De uitlijning van de printer aanpassen

Via de printkalibratie kunt u het verschil corrigeren tussen wat u ziet op het scherm en wat u ziet op de afdruk. Dit is met name belangrijk voor kaarten en labels.

U kalibreert de printer als volgt:

Het dialoogvenster Printerkalibratie verschijnt.
3
Klik op Testpagina afdrukken.
4
Plaats de testpagina opnieuw in uw printer, waarbij u de instructies op de testpagina opvolgt. Klik op Testtekens afdrukken; wanneer uw pagina is afgedrukt, klikt u op Volgende om het volgende venster te openen.
6
Klik op OK om de kalibratie-instellingen toe te passen, of klik op Annuleren om uw wijzigingen te verwijderen.
Zie ook: 

De uitlijning van de printer aanpassen