Opties voor Label Creator instellen

Opties voor Label Creator instellen:

1
Kies Extra > Opties.
Label Creator bullet 15pt square Opties voor Label Creator instellen
Online muziekdatabase: Configureer hoe Label Creator toegang krijgt tot de online muziekdatabase op internet, die automatisch wordt gebruikt om de naam van het album, de artiest en tracknamen aan een bestaande audioschijf toe te voegen.
Label Creator bullet 15pt square Opties voor Label Creator instellen
Maateenheden: Geef op of u de instellingen van uw lay-outproject in inches of centimeters wilt meten.
Label Creator bullet 15pt square Opties voor Label Creator instellen
Weergeven als afgedrukte transparantie: Stel het transparantieniveau in voor de gebieden buiten het afdrukgebied in de weergave “Weergeven als afgedrukt”. Voer een waarde in tussen 50 (semi-transparant) en 100 (gebieden buiten het afdrukgebied zijn niet zichtbaar).
Zie ook: 

Opties voor Label Creator instellen